ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน เมษายน 2565

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

การเลือกตั้งประธานกรรมการ จปร.๓๒ วาระ ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕


การลงคะแนนเลือกตั้ง ประธานกรรมการ จปร.๓๒

ลงคะแนน >>กดที่นี่  https://forms.gle/5mutd6fSCfeXyMQr9