ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ร่วมพิธีติดปีกนักบินชั้นกิตติมศักดิ์

14 มิ.ย.60 UPDATE!!!
พล.ต.สุนัย ประภูชะเนย์ รอง ผบ.นสศ.และเพื่อนสมาชิกจปร.32 ร่วมงานวันการบินทหารบกครบรอบปีที่65 และร่วมพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินของนักบินทหารบก ชั้นกิตติมศักดิ์ 
มีสมาชิกจปร.32 จำนวน 4ท่าน ที่ได้รับมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินของนักบินทหารบก ชั้นกิตติมศักดิ์
  • พลตรีพรเทพ วัขรวิสุทธฺ์
  • พันเอกชูเกียรติ ช่วยเพชร
  • พันเอกบุญรอด ศรีสมบัติ
  • พันเอกวัชรินทร์ สุวรรณรินทร์