ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประธานในพิธีเปิดอบรมอุดมการณ์รักชาติ

14 มิ.ย.60 เวลา 0900 UPDATE!!!
พล.ต. วิริยะ ศรีบัวชุม รอง.ผอ.สมท.กอ.รมน.เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมอุดมการณ์รักชาติและการทำกิจกรรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เพื่อความมั่นคงสำหรับผู้บริหาร(พคบ.9)ที่ร.ร.อยุธยาวิทยาคม จว.อยุธยาและมีพิธีมอบอุปกรณ์การเรียน,การกีฬาและนมโรงเรียน โดยมีพ.อ.เกษม ทองสิงห์ ผู้รับผิดชอบโครงการ พ.อ.วรพจน์ ปูรณโชติ เข้าร่วมพิธี และได้รับการสนับสนุนนมโรงเรียนจาก คุณกิตติศักดิ์ เกียรติไกรวัลศิริ (พี่ตี้) จำนวน 30 ลัง(1080กล่อง) ขอขอบคุณมา ณ ที่นื้