ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562

เตรียมทหาร รุ่น21 ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ 61

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ศิษย์เก่านักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่21 ร่วมงานวันสถาปนา โรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ 61 และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2562  ณ โรงเรียนเตรียมทหาร อ.บ้านนา จ.นครนายก