ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562

ประธานแม่บ้านทหารบกสาขา นสศ.และคณะ เยี่ยมชม การผลิตบรรจุภัณฑ์บริษัท สมายคอนเทรนเนอร์อุตสาหกรรม จำกัด

วันที่ 23 ม.ค.62 พ.อ.หญิง จุติมา คงอยู่ ประธานแม่บ้านทหารบกสาขา นสศ.และคณะ เยี่ยมชม การผลิตบรรจุภัณฑ์บริษัท สมายคอนเทรนเนอร์อุตสาหกรรม จำกัด โดยมี คุณ จักร์กริช ทรัพย์ไพศาล ให้การต้อนรับ และ คุณ มานพ บุญชืน พาชมและอธิบายถึงการผลิตสินค้า ของบริษัทฯ