ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

งานเทิดเกียรติ “เส้นทางเกียรติยศ สุภาพบุรุษ พล.ม.๑”

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.60 พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร ผบ.พล.ม.1 ประธานจัด งานเทิดเกียรติ “เส้นทางเกียรติยศ สุภาพบุรุษ พล.ม.๑” พล.อ.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล และ พล.อ.บรรเจิด ฉางปูนทอง ณ กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์