ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วย

5 มกราคม 2567 เพื่อนๆ เยี่ยมให้กำลังใจ พลตรี วรพจน์  ปูรณโชติ  รพ.รร.6
5 มกราคม 2567 เพื่อนๆ เยี่ยมให้กำลังใจ พลเอก เกียรติศักดิ์ ลิลิตธรรม รพ.รร.6
5 มกราคม 2567 เพื่อนๆ เยี่ยมคุณพ่อเพื่อนที่จากไปแล้ว พ.อ.ปิยะพล ทั่งกรณ์
วันที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น พลโท นฤชาติ (น้อง) บุญเกื้อหนุน เป็นตัวแทนเพื่อนๆ จปร.32 
นำเงินช่วยเหลือจากเพื่อนๆ มามอบให้เพื่อนช้าง พ.ต.เอนก สรรณพงษ์ ที่ ร.พ.พุทธโสธร จว.ฉะเชิงเทรา 
โดยมียอดเงินรวม ถึงวันนี้ จำนวน 176,000 บาท

สรุปยอดเงินช่วยเหลือมีดังนี้

ครั้งที่ 1 จำนวน 44,000 บาท

ครั้งที่ 2 จำนวน 9,000 บาท(พี่เบญจพล มอบเงิน)

ครั้งที่ 3 จำนวน 117,000 บาท

ครั้งที่ 4 จำนวน 6,000 บาท

รวมเงินทั้งหมด 176,000 บาท

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น พลโท นฤชาติ (น้อง) บุญเกื้อหนุน เป็นตัวแทนเพื่อนๆ จปร.32 
นำเงินช่วยเหลือจากเพื่อนๆ มามอบให้เพื่อนช้าง พ.ต.เอนก สรรณพงษ์ ที่ ร.พ.พุทธโสธร จว.ฉะเชิงเทรา 
โดยมียอดเงินรวม ถึงวันนี้ จำนวน 170,000 บาท