ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2567

การประชุมคณะกรรมการรุ่น ครั้งที่ 2/2567

 20 เมษายน 2567 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ประธานรุ่น จปร.32 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรุ่น ครั้งที่ 2/2567  ณ  Club 21