ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565

วันสถาปนา โรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบ ปีที่64

สภากลาโหมได้เห็นชอบให้รวมโรงเรียนเตรียมนายร้อย โรงเรียนเตรียมนายเรือ และโรงเรียนเตรียมนายเรืออากาศ เป็น “โรงเรียนเตรียมทหาร” สังกัดกรมการศึกษาวิจัย กองบัญชาการทหารสูงสุด เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2501 จึงถือว่าวันที่ 27 ม.ค. ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565

รับมอบธงสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน และค้อนประจำตำแหน่งประธานสมาพันธ์ฯ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก/ประธานสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน รับมอบธงสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน และค้อนประจำตำแหน่งประธานสมาพันธ์ฯ จาก พันเอก วิทิต ทวีสุข อาจารย์หัวหน้าวิชาโรงเรียนข่าวทหารบก เป็นผู้แทนผู้ช่วยทูตทหารบกไทย ประจำกรุงฮานอย ณ ห้องชาตินักรบ อาคาร 2 ชั้นที่ 2 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้แทนผู้ช่วยทูตทหารบกไทย ประจำกรุงฮานอย ซึ่งในการประชุมสมัชชาสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ได้มีมติให้ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ดำรงตำแหน่งประธานสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565

“กองทัพไทย หัวใจเพื่อประชาชน”

กองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญชวนพี่น้อง ประชาชน รับชมมิวสิควิดีโอ “กองทัพไทย หัวใจเพื่อประชาชน” ซึ่งเป็นบทเพลงที่แสดงถึงความรักของ "กองทัพไทย" ที่จะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนชาวไทย 

สามารถรับชมได้ทาง YouTube Channel “กองบัญชาการกองทัพไทย” และขอเชิญรับชมสารคดีพิเศษเนื่องใน "วันกองทัพไทย 18 มกราคม" สารคดีฯ ที่จะนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของทุกเหล่าทัพ และตำรวจตระเวนชายแดนในรอบปีที่ผ่านมา

โดยสามารถรับชมพร้อมกันได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ในวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลาหลังข่าวภาคค่ำเป็นต้นไป หรือรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel “กองบัญชาการกองทัพไทย”

วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ผอ.อผศ.ได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน สมัชชาสมาพันธ์​ทหารผ่านศึก อาเซียน

เมื่อวันที่​15 ธันวาคม 2564 พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน ครั้งที่ 20 ในรูปแบบการประชุมทางไกล ที่ ห้องชาตินักรบ อาคาร 2​ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยสมาคมทหารผ่านศึกแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลโทอาวุโส เหงียน วาน ดุก ประธานสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน/ประธานสมาคมทหารผ่านศึกแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กล่าวเปิดการประชุม
การประชุมเพื่อรับรองร่างญัตติการมอบตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์สมาพันธ์ฯ ให้แก่ พลเอก ทสรฐ เมืองอ่ำ อดีตผอ.อผศ.และอดีตประธานสมาพันธ์ฯ, การมอบเหรียญเกียรติคุณสมาพันธ์ฯ ให้แก่ พลตรี ณรงค์ แสงบำรุง (อดีตผู้ช่วยผอ.อผศ.) เลขาธิการสมาพันธ์ฯ และ การแต่งตั้ง ผอ.อผศ. เป็นประธานสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน ประจำปี 2565 รวมถึงการตอบรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 34​ และการประชุมสมัชชาสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565​ ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, การลงนาม ในแถลงการณ์ร่วมพร้อมกับหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศภาคีสมาชิกสมาพันธ์ฯ จำนวน 10 ประเทศ และพิธีส่งมอบธงและค้อนประจำตำแหน่งประธานสมาพันธ์ฯ แก่ผู้ช่วยทูตทหารไทยประจำกรุงฮานอย 

จากนั้น พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผอ.อผศ.ในนามเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 34 และการประชุมสมัชชาสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ​ COVID -19​ จะคลี่คลายไปในเร็ววันนี้ เพื่อที่สมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน จะได้กลับมาร่วมมือร่วมใจกันในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาพันธ์ฯ ในการเข้าร่วมประชุม ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย ในห้วงเดือน​ ธันวาคม 2565​