ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ที่ปรึกษาพิเศษผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

พลเอก ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ที่ปรึกษาพิเศษผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณวัดพระธาตุดอยสุเทพวรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ โดย มี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ร่วมโดยพร้อมเพียงกัน ยอดเงินทั้งสิ้นจำนวน 2,442,608.30 บาท

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ส่วนหนึ่งของทีมเวิร์ก สกมช.

NCSA TOWN HALL ครั้งแรก เปิดวิสัยทัศน์ผู้บริหาร สร้างทีมเวิร์กที่แข็งแกร่งของ สกมช.

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) จัดการประชุมแสดงวิสัยทัศน์ผู้บริหาร “NCSA TOWN HALL” 

เนื่องในโอกาสการดำรงตำแหน่งของเลขาธิการท่านใหม่ พลอากาศตรี อมร ชมเชย ประกอบกับการปรับเปลี่ยนผู้บริหารภายในองค์กร และเริ่มปีงบประมาณ 2566 ณ ห้อง Auditorium โรงแรม เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับรู้และเข้าใจถึงภาพใหญ่ที่เป็นเป้าหมายหลักขององค์กร อีกทั้งเป็นโอกาสดีที่ผู้บริหารจะได้แสดงวิสัยทัศน์ และประกาศนโยบายการดำเนินงานในแต่ละส่วน พร้อมทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถส่งคำถามถึงผู้บริหารโดยตรงเพื่อลดช่องว่างในการสื่อสารได้อีกด้วย ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเป็น Teamwork ในการขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน