ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน เมษายน 2565

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2565

รอง ผบ.ทหารสูงสุด เป็นประธานใหญ่เททองหล่อ หล่อพระพุทธสุวรรณพรรณวิจิตร

วันที่ 19 มิถุนายน 2565 พลเอกเรนทร์ สิริภูบาล รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานใหญ่ พิธีเททองหล่อ หล่อพระพุทธสุวรรณวิจิตร (หลวงพ่อเงิน-อู่ทอง)หน้าตัก 16 เมตร ณ วัดละหารไร่ (หลวงปู่ทิม) ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

พิธีมอบผ้าไตรแก่ผู้อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อ 25 พ.ค. 65 เวลา 09.00 น. พล.อ. ปราการ ปทะวนิช ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ผู้แทน ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีมอบผ้าไตรแก่ผู้อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จำนวน 45 รูป เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิ.ย. 65 ณ ศาลา 100 ปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้กำลังพล ทบ. ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ รวมถึงการศึกษาปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาตามแนวทางที่ถูกต้อง

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

มอบทุนการศึกษา ให้ นักเรียนเตรียมทหาร

23 พฤษภาคม 2565 เวลา 1000 พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.นทพ. พร้อม สมาชิก จปร.32 เป็นตัวแทน ศิษย์เก่า จปร.32 มอบทุนการศึกษาให้ นตท. ชั้นปีที่ 1 จำนวน 5 ทุน และ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 5 ทุน ๆละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 บาท

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

รางวัล นักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2565 สาขา ความมั่นคงแห่งชาติ

20 พฤษภาคม 2565 พิธีมอบรางวัล โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน 
รางวัลไทย... รางวัลเกียรติยศ... บนเส้นทางชีวิต
โดยมี พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี/กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส  เป็นประธานในพิธี
ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร
👍👍👍🏆..ขอแสดงความยินดีกับ พลเอกวัฒนะ พลจันทร์ ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ / อดีตผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล นักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2565 สาขา ความมั่นคงแห่งชาติ 


รางวัลไทย โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย 
รางวัลไทย เป็นสัญลักษณ์ของ การรับรองการทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน การทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ จึงพิจารณามอบ "รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี" ประจำปี 2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ พลเอกวัฒนะ พลจันทร์ ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ / อดีตผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ในการทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดินต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ระหว่าง บก.ทท.และ สกมช.

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ระหว่าง กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กับ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดย พลเอก ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย
สำหรับบันทึกข้อตกลงฯ ฉบับดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ยกระดับการดูแล การรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ และสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร ซึ่งครอบคลุมถึงการดำเนินการเพื่อปกป้อง ป้องกัน ส่งเสริม ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตี ตลอดจนรับมือ และแก้ไขสถานการณ์ด้านภัยคุกคามที่ส่งผลต่อความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
โดยมีขอบเขตความร่วมมือในการพัฒนา สร้างการตระหนักรู้ พัฒนาขีดความสามารถทักษะ และความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่านโครงการ กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรทางด้านไซเบอร์ต่าง ๆ ร่วมกันสนับสนุนการดำเนินการเพื่อยกระดับการดูแลและการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ในลักษณะแบบ CERT (Computer Emergency Response Team) ซึ่งรวมถึงการร่วมกันกำหนดกลไกการตอบสนอง จัดการกับเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Incident Response) และการดำเนินกิจกรรมซ้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Drill) พร้อมทั้งจัดหาและสนับสนุนทรัพยากร เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลง ตลอดจนร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ วิธีการโจมตีหรือการก่อภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือในด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง

   

 กองประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร 
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕