ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

จปร.๓๒ มอบทุนการศึกษา นักเรียนเตรียมทหาร

26 พ.ค.66 เวลา 10:00 น. พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส. และ ประธานรุ่น จปร.32 มอบให้ พล.อ. อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ รองเสนาธิการทหาร (ทบ.) เป็นผู้แทน พร้อมคณะ จปร.32 มอบทุนการศึกษาแก่ นตท.ชั้น 1 และ 2 ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 10 ทุน ณ รร.ตท. อ.บ้านนา จ.นครนายก

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ล่องใต้ แลตรัง กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

พลเอก วิชาญ สุขสง พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา เพื่อนสมาชิก จปร.๓๒และครอบครัว เป็นตัวแทนของศิษย์เก่า จปร.๓๒ ร่วมพิธีส่งมอบ การจัดหาและติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มให้กับครู และนักเรียน 
 โรงเรียนบ้านไร่ออก หมู่ที่ ๕ ตำบลบ่อวิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เมื่อ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖