ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ผบ.นทพ. พร้อมด้วย จิตอาสา 904 และประชาชนจิตอาสา ร่วมอำนวยความสะดวกนำประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับฉีดวัคซีน

ผบ.นทพ. พร้อมด้วย จิตอาสา 904 และประชาชนจิตอาสา ร่วมอำนวยความสะดวกนำประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับวัคซีน พร้อมจัดชุดบริการประชาชนเคลื่อนที่ เข้าสำรวจเชิงรุกค้นหากลุ่มเสี่ยงเพื่อนัดหมายฉีดวัคซีนในวันต่อไป
เมื่อวันที่ 28 ก.ค.64 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ในฐานะ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) สั่งการให้ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) อำนวยความสะดวกนำประชาชนที่มีความเสี่ยงเจ็บป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตในพื้นที่เขต ลาดกระบัง เข้ารับฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ จุดให้บริการฉีดวัคซีน โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง โดยมี จิตอาสา 904 และประชาชนจิตอาสาร่วมอำนวยความสะดวกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา 28 กรกฎาคม 2564
พร้อมตั้งจุดบริการประชาชน กองทัพไทย บริเวณปากทางเข้า-ออก อาคารสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทย (ลาดกระบัง) เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและบูรณาการประสานความร่วมมือกับ กทม. สำนักงานเขตลาดกระบัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
พร้อมจัดชุดบริการประชาชนเคลื่อนที่ เข้าปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่ชุมชน ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ความรู้แก่ประชาชน สืบสภาพความเดือดร้อน ค้นหาผู้ป่วยเพื่อนำเข้ารับการรักษา การดูแลในกรณีที่ต้องแยกกักตัวที่บ้านหรือชุมชน และตรวจสอบความจำเป็นเร่งด่วนสำรวจเชิงรุกในการนำประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป, ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และสตรีมีครรภ์ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ในวันต่อไป เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ชุมชน ตลอดจนลดอัตราการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต รวมถึงลดการใช้ห้อง ICU หากมีการติดเชื้อ พร้อมนี้ ได้จัดรถประปาสนามเคลื่อนที่ขนาดใหญ่ออกดำเนินการผลิตน้ำดื่มสะอาดแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในห้วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยหน่วยทหารทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามสั่งการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (นรม./รมว.กห.)

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

มทภ.3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานภาค 3 ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" สร้างบ้านให้กับผู้เดือดร้อน

เมื่อ 27 ก.ค. 64 เวลา 1100 พล.ท. อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ มทภ.3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 3 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" สร้างบ้านให้กับผู้เดือดร้อนและมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับครอบครัวของ ด.ญ. จิราทิพย์ พิมมยาง ณ บ้านเลขที่ 376/1 ม.3 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จว.พ.ล. โดยมี พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 ให้การต้อนรับ
พล.พัฒนา 3 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ดำเนินการสร้างบ้าน ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 64 เป็นต้นมา

วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๐ นาฬิกา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย และ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
การจัดพิธีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระวิริยอุตสาหะ มุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย โดยมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๔๔ รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีไถ่ชีวิต โค นก ปลา และกิจกรรมบริจาคโลหิต นอกจากนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดกิจกรรมอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิธี (หญิง) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยดำเนินกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
กองบัญชาการกองทัพไทย ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และจะสืบสานพระราชปณิธาน ในด้านต่าง ๆ ของพระองค์มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดไป

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

มอบเงินสนับสนุนโครงการทุนการศึกษา

เมื่อ 31 พฤษภาคม 2564 คุณจักร์กริช ทรัพย์ไพศาล CEO บริษัทสมายคอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จำกัด พร้อมคณะ
มอบเงิน แก่ พลโท ประธาน นิลพัฒน์ ผอ.สขว.ปรมน.ทบ. เพื่อ สนับสนุนโครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ พนักงานราชการและ ลูกจ้าง สังกัด สขว.กอ.รมน.จำนวน 100,000 บาท

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564

ข้าราชการไทยตัวอย่าง

เมื่อ 4 เม.ย.64 วันแห่งความภูมิใจ รางวัล “ ข้าราชการไทยตัวอย่าง” รางวัลสิงห์ดาวเงิน จัดโดย สว.มท. , มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมไปรษณีย์ไทย เขตหลักสี่ กทม. โดยมี นายอำพล เสนาณรงค์ เป็นประธานในพิธี
พลเอก เกียรติศักดิ์ วิเวก
พลโท ชูเกียรติ ช่วยเพชร