ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน เมษายน 2565

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561

พิธีรับส่งหน้าที่ จก.สห.ทบ.

วันที่ 2 ต.ค. 61 กรมการสารวัตรทหารบก ทำพิธีรับส่งหน้าที่ จก.สห.ทบ. ระหว่าง พล.ท.ธนะศักดิ์ ชื่นอิ่ม. จก.สห.ทบ. ท่านเก่า กับ พลตรี วัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ จก.สห.ทบ. ท่านใหม่  โดยมีคณะนายทหารและกำลังพลภายในหน่วย กรมการสารวัตรทหารบกมาร่วมในพิธีอย่างสมเกียรติ