ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567

งานวันคล้ายวันสถาปนา รร.เตรียมทหาร ครบรอบปีที่ 66

26 มกราคม 2567 งานวันคล้ายวันสถาปนา รร.เตรียมทหาร ครบรอบปีที่ 66
พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล พลเอก สุชาติ วงษ์มาก พลเอก ณตฐพล บุญงาม พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร และเพื่อนๆเตรียมทหารรุ่น 21 เข้าร่วมในพิธี
พลอากาศโท ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ ตท.21 ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม