ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562

ประธานรุ่น จปร.32 เยี่ยมอาการป่วยของ พันเอกสุรยุทธ หมีปาน


เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 15.45 น. พลเอกนเรนทร์  สิริภูบาล ประธานรุ่น จปร.32 และคณะเพื่อนๆจปร.32 เดินทางไปเยี่ยมอาการป่วย ของ พันเอกสุรยุทธ หมีปาน ที่ป่วยมาเป็นเวลานาน ที่บ้านพักในซอยอินทรามระ 45 พร้อมมอบของเยี่ยมและพูดคุยให้กำลังใจ