ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562

ผอ.ศทช.ศบท. เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรการตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิด

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 พล.ท.สิทธิพล นิ่มนวล ผอ.ศทช.ศบท. เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรการตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิด ณ ศตท.ศทช.ศบท. (รร.ช.กช.) และมี พล.ต.กนิษฐ ชมะนันทน์ รอง ผอ.ศทช. ร่วมในพิธี