ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

มอบสิ่งของให้โรงเรียน อ.ละหารทราย จว.บุรีรัมย์

11 มิ.ย.60
 พ.อ.เกษม ทองสิงห์ ชรก.กอ.รมน.ร่วมกับนิสิตเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ นำสิ่งของและนมกล่องไปมอบให้กับนักเรียน โรงเรียนหนองตาแต้ม อ.ละหารทราย จว.บุรีรัมย์ และได้รับการสนับสนุนจากคุณกิตติศักดิ์ เกียรติไกรวัลศิริ (พี่ติ๊)บริจาคนมกล่อง 20 ลัง