ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เปิดอบรมมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่เสี่ยง

9 มิ.ย.60
พล.ต.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.พล.ม.2รอ. เปิดอบรมมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่เสี่ยง 14 เขต ของ พล.ม.2 รอ. ให้กับกำลังพล เจ้าพนักงาน และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวัตถุระเบิด ระเบิดแสวงเครื่อง การจดจำตำหนิรูปพรรณสัณฐานผู้ต้องสงสัย รวมถึงการจัดตั้งและขยายผลจากแหล่งข่าวประชาชน ภายหลัง เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่ต่างๆโดยรอบ จนเกิดอันตรายต่อประชาชนและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ EOD จากกรมสรรพาวุธทหารบก กรมข่าวทหารบก สำนักงานตํารวจแห่งชาติ(สตช.)