ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

มอบทุนการศึกษา

15 มิ.ย.60 UPDATE!!!
พ.อ.(พ) เวิน จำปาสา รอง ผอ.รมน.จว.อ.บ.มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนตามแนวชายแดนของโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านความมั่คงกับ กอ.รมน.จังหวัด อ.บ. เพื่อเป็นต้นแบบและเป็น แรงบันดาลใจให้นักเรียนคนอื่นๆ และได้รับบริจาคเงินเพื่อทุนการศึกษาจากผู้ที่มีจิตเมตตาหลายภาคส่วน โดยเฉพาะเพื่อนๆชมรมนักกอล์ฟ