ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ตรวจเยี่ยมบ้านประชารัฐ

วันที่ 15 มิ.ย.60  UPDATE!!!
พล.ต.ชาญชัย เอมอ่อน ผบ.มทบ.28 ตรวจเยี่ยมบ้านประชารัฐหลังที่ 13 ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง พร้อมมอบเครื่องดื่มให้กับชุดช่าง มทบ.28 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ บ.วังชมพู ต.ทรัพย์ไพรวัลย์ อ.เอราวัณ จว.ล.ย