ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พิธีทำบุญถวายรถกอล์ฟ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์

๑๕ มิ.ย. ๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น.
พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร ผบ.พล.ม.๑ เป็นประธานพิธีทำบุญถวายรถกอล์ฟ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ (พระธรรมวราลังการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔, ๕, ๖ และ ๗ (ธ) เจ้าอาวาสวัดเพชรวรารามฯ ณ ศาลาเจ้าฟ้า วัดเพชรวราราม (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จว.พ.ช. โดยมี คุณ พิมพ์ปราง กมลเพ็ชร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.ม.๑ พร้อมด้วยคณะ ร่วมพิธี

<