ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สนับสนุนกิจกรรมงานกาชาดประจำปี 2566

วันที่ 6 ธันวาคม 2566  พลเอก เฉลิมพล - คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ สนับสนุนเงิน เพื่อกิจกรรมงานกาชาดประจำปี 2566 จำนวน 50,000 บาท โดยมี คุณปัญญดา หนุนภักดี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะ รับมอบ  ณ  สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย