ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน เมษายน 2565

วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รอง ผบ.ทสส. ตรวจเยี่ยมและร่วมวิ่งออกกำลังกาย กับ นักเรียนเตรียมทหาร

ภาพทรงจำ ผบ.ทสส.ร่วมวิ่งออกกำลังกายกับ นักเรียนเตรียมทหาร

พลเอกนเรนทร์ สิริภูบาล รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด รุ่นพี่ เตรียมทหาร 21 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน รร.เตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ที่นครนายก 

ปัจจุบัน มีนักเรียนเตรียมทหาร (นตท.) ชั้นปี 1 และ ขั้นปี2 รุ่น 63-64 โดยมี ผบ.อาร์ม พลตรีโกญจนาท ธูปเทียนรัตน์ ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร ต้อนรับ
โดย รอง ผบ.ทสส.ได้นอนค้างที่ โรงเรียนเตรียมทหาร   ดูชีวิตความเป็นอยู่ การเรียน การสอน การทานอาหาร  และตรวจการฝึกฝน ของ นักเรียนเตรียมทหาร

การฝึกฝนในเวลากลางคืน เพื่อทบทวนบทเรียน และทำการบ้าน ได้ร่วมออกกำลังกายในช่วงเวลาเช้าและร่วมรับประทานอาหารกับ นักเรียนเตรียมทหาร ด้วย
"เบ้าหลอมดี  ผลผลิตที่ออกมาย่อมดี"