ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน เมษายน 2565

วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ผอ.อผศ.ได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน สมัชชาสมาพันธ์​ทหารผ่านศึก อาเซียน

เมื่อวันที่​15 ธันวาคม 2564 พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน ครั้งที่ 20 ในรูปแบบการประชุมทางไกล ที่ ห้องชาตินักรบ อาคาร 2​ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยสมาคมทหารผ่านศึกแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลโทอาวุโส เหงียน วาน ดุก ประธานสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน/ประธานสมาคมทหารผ่านศึกแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กล่าวเปิดการประชุม
การประชุมเพื่อรับรองร่างญัตติการมอบตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์สมาพันธ์ฯ ให้แก่ พลเอก ทสรฐ เมืองอ่ำ อดีตผอ.อผศ.และอดีตประธานสมาพันธ์ฯ, การมอบเหรียญเกียรติคุณสมาพันธ์ฯ ให้แก่ พลตรี ณรงค์ แสงบำรุง (อดีตผู้ช่วยผอ.อผศ.) เลขาธิการสมาพันธ์ฯ และ การแต่งตั้ง ผอ.อผศ. เป็นประธานสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน ประจำปี 2565 รวมถึงการตอบรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 34​ และการประชุมสมัชชาสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565​ ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, การลงนาม ในแถลงการณ์ร่วมพร้อมกับหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศภาคีสมาชิกสมาพันธ์ฯ จำนวน 10 ประเทศ และพิธีส่งมอบธงและค้อนประจำตำแหน่งประธานสมาพันธ์ฯ แก่ผู้ช่วยทูตทหารไทยประจำกรุงฮานอย 

จากนั้น พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผอ.อผศ.ในนามเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 34 และการประชุมสมัชชาสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ​ COVID -19​ จะคลี่คลายไปในเร็ววันนี้ เพื่อที่สมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน จะได้กลับมาร่วมมือร่วมใจกันในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาพันธ์ฯ ในการเข้าร่วมประชุม ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย ในห้วงเดือน​ ธันวาคม 2565​