ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2566

วันคล้ายวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ครบรอบปีที่ 136