ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

นายกสมาคมผู้ผลิตนม ยู.เอช.ที.นำคณะสมาชิกไปพบอธิบดีกรมป่าไม้และกสิกรรมและรัฐมนตรีป่าไม้และกสิกรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยลาว


เมื่อวันที่4-6ก.ค.62 คุณ กิตติศักดิ์ เกียรติไกรวัลศิริ นายกสมาคมผู้ผลิตนม ยู.เอช.ที.(ที่ปรึกษาสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นจำกัด,ปรึกษาสหกรณ์โคนมปากช่องจำกัด,ที่ปรึกษาสหกรณ์โคนมไทยมิลค์จำกัด,ที่ปรึกษาบริษัทเทียนขำจำกัด,ที่ปรึกษาสหกรณ์โคนมท่าม่วงจำกัดและผู้จัดการกลุ่มACPU)ได้นำคณะสมาชิกไปพบอธิบดีกรมป่าไม้และกสิกรรมและรัฐมนตรีป่าไม้และกสิกรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยลาว  เพื่อหารือการลงทุนร่วมกันระหว่างกลุ่มACPU.ไทยกับรัฐบาลสาธารณะรัฐประชาธิปไตยลาวเรื่องการเลี้ยงวัวนมและสร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมรวมทั้งทำแหล่งท่องเที่ยวครบวงจรที่ประเทศลาว   ทั้งนี้การเจรจาประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง โดยรัฐบาลลาวมอบหมายพื้นที่ส่งเสริม ให้ที่ดินจำนวน 3,000 ไร่ ที่แขวงไชยสมบูรณ์

และวันที่ 9 ก.ค.62 เป็นวันดีอีกวันหนึ่งที่มีส่วนผลักดันให้เกิดโครงการความร่วมมือระหว่างองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อสค.)กับสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นจำกัดและสหกรณ์โคนมไทยมิลค์จำกัดในเรื่องของภาคการเลี้ยงโคนมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมรวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมที่จะเกิดขึ้นทั้งนมผงและนมอัดเม็ดภายใต้แบรนด์วัวแดง ขอบคุณท่านผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยและผู้บริหารทุกท่าน สิ่งที่ดีงามและเป็นการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทย..