ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รอง มทน.4 เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดเขาพระทอง


วันอาทิตย์ ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. พล.ต.อาคม พงศ์พรหม รองแม่ทัพน้อยที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดเขาพระทอง โดยมี พระมหาอารยนันต์ อานันโท เจ้าอาวาส วัดเขาพระทอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี นายดิเรก หนูสาย นายก อบต.วังอ่าง,นายปิยวัฒน์ พิเคราะห์ กำนัน ตำบลเขาพระทอง และ ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอชะอวดจำนวนมากเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ วัดเขาพระทอง หมู่ 1 ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราชทั้งนี้ประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์จตุคามรามเทพเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ม.ค.60 ที่วัดเขาพระทอง หมู่ 1 ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช พระมหาอารยนันต์ อนันโท เจ้าอาวาสวัดเขาพระทอง ได้ระดมพระลูกวัดในวัดช่วยกันขนองค์จตุคามรามเทพทุกรุ่นของวัดที่ตกค้างอยู่จำนวนนับหมื่นองค์ มาจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์จตุคาม ในโพรงไม้ขนาดใหญ่ภายซึ่งดัดแปลงให้เดินผ่านทะลุกันได้ภายในบริเวณวัดเขาพระทอง โดยบรรดาพระลูกวัดได้นำองค์จตุคามรามเทพแต่ละองค์รุ่นต่างๆ มาประดับแปะติดกับฝาพนังของโพรงไม้เป็นประติมากรรมอย่างสวยงาม และสะดุดตาแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปเยี่ยมชมด้วยความสนใจ