ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เข้าเยี่ยมคำนับ มทภ.3 เพื่อปรึกษาหารือการปฏิบัติงานในพื้นที่


วันที่ 3 ก.ค.62 เวลา 0900 พล.ท.สิทธิพล นิ่มนวล ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร พร้อมคณะ และ ผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการทุ่นเบิดที่ 4 ร่วมเข้าเยี่ยมคำนับ พลโทฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เพื่อหารือการปฏิบัติงานในพื้นที่ และการสนับสนุน นปท.4 ในการเข้าดำเนินงานในพื้นที่