ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี


วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 และเมื่อเวลา 0909 พันเอก คณธัช ชนะกาญจน์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 พร้อมด้วย กำลังพล นายทหาร นายสิบ พลทหาร และครอบครัว มณฑลทหารบกที่ ๒๓ จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ สโมสรนายทหารค่ายศรีพัชรินทร ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์ทรงงานหนัก แบ่งเบาพระราชภาระสนองเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ที่มีพระปรีชาสามารถ และวิสัยทัศน์กว้างไกล ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทรงจัดตั้งโรงเรียนจุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑๒ แห่งทั่วประเทศ ทรงก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อรักษา วิจัย พัฒนาเกี่ยวกับมะเร็ง ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ทรงดนตรีกู่เจิ้งเพื่อสานความสัมพันธ์ ไทย – จีน และทรงได้รับการทูลเกล้าถวายรางวัลและเกียรติบัตรเป็นจำนวนมาก ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติยิ่ง