ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ผอ.สตน.ทบ.และคณะชุดตรวจ สตน.ทบ.เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 พลตรีศักดิ์ชัย ธนศรีสุนีย์ ผอ.สตน.ทบ.และคณะชุดตรวจ สตน.ทบ.เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3  โดยมี พลตรี สุปัญญา วิไลรัตน์ ผบ.บชร.3 ให้การต้อนรับ ณ อาคารวงศ์วานิช