ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ผบ.พล.ร.4/ผบ.กกล.ทบ.ผสม ตรวจเยี่ยมการจัดตั้ง บก.ติดตามการฝึกคอบบร้าโกลด์ 19

เมื่อ 6 ก.พ.62 เวลา 1330 พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผบ.พล.ร.4/ผบ.กกล.ทบ.ผสม ตรวจเยี่ยมการจัดตั้ง บก.ติดตามการฝึกคอบบร้าโกลด์ 19-พล.ร.4 ณ บก.ป.4 พัน.104 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก