ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

วันสถาปนาหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ปีที่ 71


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  พลโท ปราการ ปทะวานิช ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ให้การต้อนรับ พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา ผช.ผบ.ทบ.มาเป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาวันสถาปนาหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ปีที่ 71 และคณะ โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ อดีต เจ้ากรม ร.ด.และ อดีต ผบ.นรด.ร่วมงาน