ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ผบ.ศร. เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงสักการะรูปปั้นนักรบทหารราบ และประดิษฐานบนแท่นหน้าค่ายธนะรัชต์


วันที่ 1 ก.พ.62 เวลา 0909 พล.ต. ประสาร รวยดี ผบ.ศร. เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงสักการะรูปปั้นนักรบทหารราบ ณ พิพิธภัณฑ์ศูนย์การทหารราบ  และในเวลา 1029 ประกอบพิธียกรูปปั้นนักรบทหารราบเพื่อประดิษฐานบนแท่นหน้าค่ายธนะรัชต์