ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับและติดตามคณะตรวจเยี่ยม

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมี พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับและติดตามคณะตรวจเยี่ยมประชุมติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ที่เป็นปัญหาของประเทศถือและเป็นวาระแห่งชาติที่หน่วยงาน องค์กร ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันบูรณาการการขับเคลื่อนโยบายของรัฐบาล หลังจากประชุมได้มอบโฉนดที่ดินให้กับประชาชนที่ทางหน่วยงานต่างๆได้ดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อคืนให้กับประชาชนที่ได้ดำเนินการในห้วงที่ผ่านมากว่า 200 ราย ในครั้งนี้การเจรจาไกล่เกลี่ยคืนโฉนดที่ดิน จำนวน 140 ฉบับ เนื้อที่ประมาณ 285 ไร่ ราคาประมาณ 120 ล้านบาท ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น