ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รองมทภ.4/ผอ.ศปพร. เป็นประธานในกิจกรรม สวดเจริญพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เมื่อ 24 ก.ค.61 พล.ต.วิชาญ สุขสง รองมทภ.4/ผอ.ศปพร. เป็นประธานในกิจกรรม สวดเจริญพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และถวายผ้าอาบนำ้ฝนและเทียนพรรษาให้กับคณะสงฆ์ในพื้นที่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา จำนวน 22 วัด และพบปะพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมกิจกรรม ณ.อาคารเอนกประสงค์ สวนสาธารณะ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา