ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน เมษายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ทำบุญ ครบ 1 รอบ มรณกาล ครบ 100 ปี ชาตกาล พระครูธรรมธราธิคุณ (พ่อท่านจบ) อดีตเจ้าอาวาสวัดธาราวดี

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 1000 พลตรีอาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 เดินทางไปเป็นประธานในพิธีทำบุญ ครบ 1 รอบ มรณกาล ครบ 100 ปี ชาตกาล พระครูธรรมธราธิคุณ (พ่อท่านจบ) อดีตเจ้าอาวาสวัดธาราวดี พร้อมกับ อ่านประกาศแต่งตั้ง พระมหาวิทวัส ถิรญาณทสฺสี อายุ 28 ปี พรรษา 8 วิทยฐานะ น.ธ.เอก , ป.ธ.4 , รป.ม. วัดธาราวดี ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ดำรงตำแหน่ง “เจ้าอาวาสวัดธาราวดี”ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีอำนาจหน้าที่ในการปกครองคณะสงฆ์ตามความใน มาตรา 37 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฯ