ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน เมษายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รอง ผบ.มทบ.22 ร่วมพิธีถวายสักการะ ท่านเจ้าคุณสมเด็จพุฒาจารย์ เจ้าคณะหนตะวันออก

วันที่ 19 ก.ค. 61 เวลา 14.00 นาฬิกา พ.อ.พิชิต วันทา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ร่วมพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบใบประกาศนียบัตรประโยค 1-2 ในเขตปกครองคณะสงฆ ภาค 10-11 และ 12 ประจำปี 2561 โดยมี ท่านเจ้าคุณสมเด็จพุฒาจารย์ เจ้าคณะหนตะวันออก ทรงเป็นประธาน ณ วัดมหาวนาราม หลังจากนั้นได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการใน จ.อุบลราชธานี ถวายสักการะ ท่านเจ้าคุณสมเด็จพุฒาจารย์ เจ้าคณะหนตะวันออก เพื่อเป็นศิริมงคล