ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560

พิธีมอบไฟหลวงพระราชทานในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

เมื่อ 23 ต.ค.60 เวลา 1100  พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15/CAT904 จิตอาสา/ผบ.ฉก.นราธิวาส ร่วมพิธีมอบไฟหลวงพระราชทานในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้แก่อำเภอในพื้นที่จ.นราธิวาส ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลาง  จ.นราธิวาส