ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560

พิธีรับ “ไฟหลวงพระราชทานและโคมตะเกียง”

เมื่อวันที่ 24 ต.ค.60
พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมในพิธีรับ “ไฟหลวงพระราชทานและโคมตะเกียง” สำหรับพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560  ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี
นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี