ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ราชองครักษ์เวรฯได้รับแต่งตั้งใหม่ เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
เพื่อนๆจปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งใหม่ เป็นราชองครักษ์เวรฯ
เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร