ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก

วันที่ 11 พ.ค.60
พ.อ.(พ) ประธาน  นิลพัฒน์ รอง.จก.กรมจเรทหารบก เข้าร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก(ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร)ครบรอบปีที่ 16