ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566

27 มกราคม 2566 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ 65

27 มกราคม 2566 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ 65
 และพิธีมอบรางวัล เกียรติยศจักรดาว ปี 2566