ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ส่วนหนึ่งของทีมเวิร์ก สกมช.

NCSA TOWN HALL ครั้งแรก เปิดวิสัยทัศน์ผู้บริหาร สร้างทีมเวิร์กที่แข็งแกร่งของ สกมช.

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) จัดการประชุมแสดงวิสัยทัศน์ผู้บริหาร “NCSA TOWN HALL” 

เนื่องในโอกาสการดำรงตำแหน่งของเลขาธิการท่านใหม่ พลอากาศตรี อมร ชมเชย ประกอบกับการปรับเปลี่ยนผู้บริหารภายในองค์กร และเริ่มปีงบประมาณ 2566 ณ ห้อง Auditorium โรงแรม เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับรู้และเข้าใจถึงภาพใหญ่ที่เป็นเป้าหมายหลักขององค์กร อีกทั้งเป็นโอกาสดีที่ผู้บริหารจะได้แสดงวิสัยทัศน์ และประกาศนโยบายการดำเนินงานในแต่ละส่วน พร้อมทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถส่งคำถามถึงผู้บริหารโดยตรงเพื่อลดช่องว่างในการสื่อสารได้อีกด้วย ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเป็น Teamwork ในการขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน