ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ที่ปรึกษาพิเศษผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

พลเอก ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ที่ปรึกษาพิเศษผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณวัดพระธาตุดอยสุเทพวรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ โดย มี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ร่วมโดยพร้อมเพียงกัน ยอดเงินทั้งสิ้นจำนวน 2,442,608.30 บาท