ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

พิธีมอบผ้าไตรแก่ผู้อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อ 25 พ.ค. 65 เวลา 09.00 น. พล.อ. ปราการ ปทะวนิช ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ผู้แทน ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีมอบผ้าไตรแก่ผู้อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จำนวน 45 รูป เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิ.ย. 65 ณ ศาลา 100 ปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้กำลังพล ทบ. ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ รวมถึงการศึกษาปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาตามแนวทางที่ถูกต้อง