ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

มอบทุนการศึกษา ให้ นักเรียนเตรียมทหาร

23 พฤษภาคม 2565 เวลา 1000 พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.นทพ. พร้อม สมาชิก จปร.32 เป็นตัวแทน ศิษย์เก่า จปร.32 มอบทุนการศึกษาให้ นตท. ชั้นปีที่ 1 จำนวน 5 ทุน และ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 5 ทุน ๆละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 บาท