ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

รางวัล นักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2565 สาขา ความมั่นคงแห่งชาติ

20 พฤษภาคม 2565 พิธีมอบรางวัล โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน 
รางวัลไทย... รางวัลเกียรติยศ... บนเส้นทางชีวิต
โดยมี พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี/กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส  เป็นประธานในพิธี
ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร
👍👍👍🏆..ขอแสดงความยินดีกับ พลเอกวัฒนะ พลจันทร์ ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ / อดีตผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล นักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2565 สาขา ความมั่นคงแห่งชาติ 


รางวัลไทย โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย 
รางวัลไทย เป็นสัญลักษณ์ของ การรับรองการทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน การทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ จึงพิจารณามอบ "รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี" ประจำปี 2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ พลเอกวัฒนะ พลจันทร์ ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ / อดีตผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ในการทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดินต่อไป