ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

จก.สห.ทบ. และคณะเดินทางตรวจสอบแนะนำสายงาน สห. ประจำปีงบประมาณ 2562


เมื่อ 28 พ.ค. 62 เวลา 08.30  พล.ต. วัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ จก.สห.ทบ. และคณะเดินทางตรวจสอบแนะนำสายงาน สห. ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 5 ณ มทบ.41 ค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี พ.อ.ธนัช ฉิมพาลี รอง ผบ.มทบ.41(1) พร้อมคณะนายทหาร และกำลังพล พัน.สห.41,ร้อย.สห.ฯ,ฝสห.ฯ,ฝสวส.ฯ และ รจ.มทบ.41 คอยให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังการบรรยายสรุป