ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562

ผบ.ศม. และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยทหารม้า พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์


เมื่อ 11 มีนาคม 2562  พลตรี ปรีชา เบ็ญจขันธ์ ผบ.ศม. และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม พล.ม.1 จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อทำการตรวจหน่วยทหารม้า ในพื้นที่ ทภ.3 ได้แก่ ม.3  นขต.ม.3 (ม.3 พัน.13, ม.3 พัน.18, ม.3 พัน.26) และ ม.พัน.28 พล.ม.1 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับกำลังพลของหน่วย และรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องของหน่วย