ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562

พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของ นนร. ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 70


วันที่ 11 มีนาคม 2562 พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของ นนร. ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 70 โดยมี พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. พล.ท.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ รอง เสธ. ทบ. พล.ต.ประสาร รวยดี ผบ.ศร. เฝ้ารับเสด็จ ณ สนามยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ.(เขาปากทวาร) ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์