ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน เมษายน 2565

วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562

ผอ.สตน.ทบ.ทำบุญเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก ครบรอบ 114 ปี


วันที่ 13 มีนาคม 2562 พลตรี ศักดิ์ชัย  ธนสุนีย์ ผอ.สตน.ทบ. ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก ครบรอบ 114 ปี ที่บ้านพระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ ภายใน สตน.ทบ. โดยมี อดีตผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการในหน่วยและครอบครัว ร่วมในพิธี