ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562

ผอ.สจว.สปท.นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงฯ ดูงานพื้นที่ ทภ.2


วันที่ 19 มีนาคม 2562 พลตรี มนัส แถบทอง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 6 ตามโครงการโรงเรียนสุจริต เดินทางเข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 โดยมี พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ