ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561

พิธีส่งมอบหน้าที่เจ้ากรมการทหารช่าง

เมื่อ 2 ตุลาคม 2561 พล.อ.จักรชัย โมกขะสมิต ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก (จก.กช.ท่านเก่า) กระทำพิธีส่งมอบหน้าที่เจ้ากรมการทหารช่าง ให้กับ พล.ท.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ (จก.กช.ท่านใหม่) ณ สนามหน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี