ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561

พิธีรับ ส่งหน้าที่ และการบังคับบัญชา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 0800 พลตรีอาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการมณฑล ทหารบกที่ 41 (คนเก่า) และ พลตรีไตรรัตน์ ไชยนุรักษ์ ผู้บัญชาการมณฑล ทหารบกที่ 41 (คนใหม่) กระทำพิธี ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า , พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 , พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย , พิธีลงนามในเอกสาร รับ - ส่ง หน้าที่ ณ ห้องวชิราวุธ และพิธีรับ ส่งหน้าที่ และการบังคับบัญชา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ณ สนามหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีกำลังพล นายทหารสัญญาบัตร ,นายทหารประทวน ,ลูกจ้าง และน้องๆทหารกองประจำการ ร่วมในพิธีฯ